Close
123, New Lenox, Chicago, IL 60606

2. Konferenca »ZGODOVINA IN KULTURA | VLOGA KULTURNIH USTANOV IN NEVLADNIH ORGANIZACIJ PRI OHRANJANJU ZGODOVINSKEGA SPOMINA«

2. Konferenca »ZGODOVINA IN KULTURA | VLOGA KULTURNIH USTANOV IN NEVLADNIH ORGANIZACIJ PRI OHRANJANJU ZGODOVINSKEGA SPOMINA«

Maja 2018 je v prostorih Mednarodnega raziskovalnega centra v sodelovanju s Forumom slovanske kulture, mednarodno nevladne organizacije s sedežem v Ljubljani s predstavitvijo kulturnikov iz trinajstih slovanskih držav, potekala mednarodna konferenca »Zgodovina in kultura. Vloga institucij za kulturo in nevladnih organizacij je ohranjanje zgodovinskega spomina«.

Na forumu je bilo predstavljenih šestindvajset poročil javnih političnih osebnosti, zgodovinarjev, arhivarjev, direktorjev muzejev in strokovnih organizacij iz desetih držav (Avstrija, Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Rusija, Romunija, Srbija, Slovaška, Slovenija, Ukrajina in Francija).

Vrhunec konference je predstavljal nagovor veleposlanika Rusije v Sloveniji dr. Doku Zavgajeva, ki je posebej pritegnil pozornost do izraženih glavnih idej ruske resolucije «Boj proti poveličevanju nacizma, neonacizma in drugih praks, ki prispevajo k stopnjevanju sodobnih oblik rasizma, rasistične diskriminacije, ksenofobije in s tem povezane nestrpnosti«, sprejeto na 72. zasedanju Generalne skupščine OZN decembra 2017. Prav tako je izrazil, da se podpora povečuje iz leta v leto, posebej izpostavil, da se potrjuje naraščajoča podpora tega temeljnega dokumenta in pomembnosti idej v njem, v današnjem sodobnem svetu.

V okviru temeljite izmenjave mnenj o sodobnih metodah prenašanja zgodovine do širše javnosti, predvsem do mlade generacije, so predstavniki kulturnih ustanov in institucij iz deseterice evropskih držav izkazali velik interes na poročilo A.J. Školnika, direktorja Osrednjega muzeja Velike domovinske vojne 1941-1945. Mnogi so izrazili zanimanje za vzpostavitev tesnejših stikov z ruskimi partnerji v povezavi z njihovimi praktičnimi izkušnjami pri ohranjanju zgodovinskega spomina o dogodkih in lekcijah druge svetovne vojne.

Udeleženci konference si ogledujejo muzejsko razstavo mednarodnega raziskovalnega centra

 

J. Ujčič, direktor mednarodnega raziskovalnega centra (z leve proti desni, v prvi vrsti), A.J. Školnik, direktor Osrednjega muzeja Velike domovinske vojne 1941-1945 in Doku Zavgajev, veleposlanik Rusije v Sloveniji, v spominski dvorani

 

Soglasno podporo je prejel poziv D.G. Džangirova, publicista iz Kijeva, ki je podrobno analiziral ilustracijo odkritega neprivlačnega junaštva nacistov in njihovih sostorilcev v Ukrajini ter pozval k širitvi sodelovanja častnih in objektivnih raziskovalcev v internetnem prostoru s ciljem izpostavljenosti «aktivnih, no k sreči, nesposobnih« propagandistov, aktivnih po naročilu iz Kijeva in njihovih pokroviteljev iz zahoda.

V nagovorih direktorjev muzejev, arhivistov, nevladnih organizacij iz Slovenije, Srbije, Bosne in Hercegovina, Slovaške, Romunije se je poudarjalo, da se v zadnjih preteklih  letih v teh državah «krepi potreba po odmiku od značajskega poprejšnjega obdobja molka antifašistične dediščine evropskih narodov«.

Danes kulturne ustanove zaznavajo «Interes javnosti za nadgradnjo znanja o pristni zgodovini druge svetovne vojne, posebej pri mladi generaciji«.

Plenarno zasedanje mednarodne konference »Zgodovina in kultura. Vloga kulturnih ustanov in nevladnih organizacij pri ohranjanju zgodovinskega spomina«

 

I. Grobelnik, veteran slovenskega partizanskega antifašističnega gibanja, E. Hašimbegovič, direktor Muzeja zgodovine Bosna in Hercegovina, M. Kokalj Kočevar, strokovna sodelavka Muzeja novejše zgodovine Slovenije, M. Beranek, predstavnik muzeja »Sredi holokavsta« (Slovaška), V. Martinov, direktor muzeja novejše zgodovine Vojvodine (Srbija)

 

A. Rihter, direktorica foruma slovanskih kultur, Z. Luketič, podžupan mesta Maribor, Doku Zavgajev, veleposlanik Rusije v Sloveniji , A. J. Školnik, direktor muzeja Zmage, Uroš Prikl, predsednik Odbora za delo, družino in socialne zadeve in invalide v Državnem zboru Republike Slovenije (od desne proti levi)

 

Udeleženci konference »Zgodovina in kultura. Vloga kulturnih ustanov in nevladnih organizacij pri ohranjanju zgodovinskega spomina«

 

Po rezultatih konference, pridobljenih na podlagi pozitivnega mnenja medijev, je bila sprejeta resolucija, v kateri je poudarjen skupen in poenoten nastop družbe, da bi preprečili zlonamerne poskuse revizije zgodovine in nujnost po vzajemnem iskanju učinkovitih metod, ki bi pripomogle k spodbuditvi interesa mlade generacije za resnične zgodovinske dogodke 20. stoletja, ohranjanju moralnih vrednot, izkazanih v skupnem boju sveta proti nacizmu in fašizmu.

Še posebej je bila izpostavljena izjemno pravočasna ustanovitev MRC – Mednarodnega raziskovalnega centra in nadaljnji razvoj, ki sledi, center se nahaja v eni od držav članic Evropske unije in NATO, ustanovljen za vse, ki delijo objektivne pristope k zgodovini druge svetovne vojne in so pripravljeni skupaj nasprotovati poskusom vsiljevanja družbi, posebej mladi generaciji, neonacistične, nacionalistične, ksenofobične in druge nevarne vzglede.

Doku Zavgajev, veleposlanik Rusije v Sloveniji je podal intervju slovenskim in ruskim medijem v prostorih Mednarodnega raziskovalnega centra