Close
123, New Lenox, Chicago, IL 60606

Množičen obisk dijakov in okrogla miza

Množičen obisk dijakov in okrogla miza

12.9. je v prostorih MRC Maribor, v muzeju Stalag XVIII D, potekala okrogla miza z naslovom: ”V prizmi zgodovinskega spomina druge svetovne vojne: pomen ohranjanja miru in človekovih pravic”. Več kot 100 dijakov 3. letnikov Srednje ekonomske gimnazije Maribor je do zadnjega kotička napolnilo prostore MRC-ja in aktivno sodelovalo v debati. Direktor Janez Ujčič je z navdušenjem pozdravil vse prisotne, še posebej številčni profesorski zbor. Naš raziskovalec Daniel Siter je predaval z referatom o Stalagu XVIII D s poudarkom o tragični zgodbi sovjetskih vojnih ujetnikov. Generalna sekretarka MRC Iza Verdel pa je izpostavila vlogo muzejev, kot vzgojno-izobraževalnih ustanov.