Close
123, New Lenox, Chicago, IL 60606

Raziskovalec MRC Maribor Daniel Siter prejemnik občinskega priznanja

Raziskovalec MRC Maribor Daniel Siter prejemnik občinskega priznanja

Mladi raziskovalec in doktorand na ISH ter raziskovalec MRC Maribor Daniel Siter je 22. julija 2022 v Rogaški Slatini prejel priznanje občine za opravljeno znanstvenoraziskovalno delo in publicistično aktivnost. Priznanje mu je v Kulturnem centru v Rogaški Slatini izročil župan mag. Branko Kidrič. S podeljenim priznanjem je Siter postal najmlajši prejemnik v zgodovini dodeljevanja tovrstnih občinskih priznanj v Rogaški Slatini. Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je Siterju čestital in izpostavil, da je Rogaška Slatina s svojim delovanjem, urejenostjo in zelenim okoljem zgled preostali Sloveniji.

Siter se raziskovalno in publicistično ukvarja s sodobno zgodovino, zlasti z obdobjem druge svetovne vojne na Slovenskem. Proučuje vojaške, politične in kulturne sfere dogajanja. Je avtor razstav, znanstvenih člankov, strokovnih prispevkov, recenzij in predavanj oz. referatov na mednarodnih znanstvenih konferencah in simpozijih. Lani novembra je izšla njegova odmevna znanstvena monografija Rogaška Slatina pod kljukastim križem: Zdravilišče med okupacijo 1941–1945, ki je prejela izjemno pozitivne recenzije in odzive.