Close
123, New Lenox, Chicago, IL 60606

MRC Maribor v sodelovanje s Fakulteto za humanistični študij

MRC Maribor v sodelovanje s Fakulteto za humanistični študij

MRC Maribor je podpisal sporazum o sodelovanju s Fakulteto za humanistični študij, univerze Alma Mater Europaea. Obe ustanovi imata dolgoročni interes sodelovanja pri znanstveno raziskovalnem in razvojnem delu. S podpisom pa sta okrepili sodelovanje na področju znanstvene, raziskovalne in razvojne in izobraževalne dejavnosti s poudarkom na II. svetovni vojni.