Close
123, New Lenox, Chicago, IL 60606

Obisk dijakov Prve gimnazije Maribor

Obisk dijakov Prve gimnazije Maribor

Muzej Stalag XVIII D so 16. in 18.6., v okviru izbirnih vsebin, obiskali dijaki drugih in tretjih letnikov Prve gimnazije Maribor. Tako je builo prin nas ta teden na obisku vse skupaj skoraj 400 dijakov. Veseli in ponosni smo, da se pojavlja vedno več zanimanja vzgojno-izobraževalnih ustanov za  ta del dolgo zamolčane zgodovine mesta Maribor. Zgodovinska resnica se mora ohranjati in skrbeti moramo, da se takšni zločini nikdar več ne ponovijo.